Om Socius

Socius Extremus er linjeforeningen for sosiologi på årsstudium, bachelor- og masternivå ved NTNU i Trondheim. Linjeforeningen for sosiologi har blitt stiftet og oppløst flere ganger siden den først startet, og dagens Socius Extremus ble stiftet i 2011.

Vi organiserer både sosiale og faglige arrangementer, og har et ønske om at alle sosiologistudenter skal føle at de er en del av studiemiljøet på sosiologi. Vi er for øyeblikket en linjeforening uten medlemsavgifter, listingløp eller lignende - dette betyr at med en gang du er tatt opp til et studium i sosiologi ved NTNU er du medlem av Socius Extremus og kan delta på alle våre arrangementer. Tilbudet er altså helt gratis! Med unntak av enkelte arrangementer, som for eksempel Åre-turen som skjer en gang i året.

Det er vi som har alt ansvar for fadderperioden. Mer info om det finner du her! Vi administrerer også fotballaget Marxmen og turgruppen Socius Friskus. Skulle det være stor interesse for å opprette andre undergrupper eller komitéer innad i linjeforeningen (f.eks. kor, revygruppe, fagkomité osv.) er det bare å ta kontakt med styret.

Husk å bli venn med maskoten vår Max Weber på Facebook for å få med deg alle de siste oppdateringene og for å få invitasjoner til arrangementer!

Om styret

Styret består av ti ivrige og engasjerte studenter som har veldig lyst til at alle som studerer sosiologi ved NTNU skal få et så bra sosialt miljø som mulig. Har du noe på hjertet er det bare å ta kontakt med oss på sosiale medier!

Øverst fra venstre: Ingrid Syslak Mjelde, Maria Myhre, Sigurd Solheim, Anna Simonsen Nederst fra venstre: Martin Syslak Mjelde, Sigurd Kristiansen, Theresa Moiba, Emma Sofie Ritman, Synne Hoff Sjøbakk, Erling Waldrop Ikke avbildet: Max Weber

Øverst fra venstre: Ingrid Syslak Mjelde, Maria Myhre, Sigurd Solheim, Anna Simonsen
Nederst fra venstre: Martin Syslak Mjelde, Sigurd Kristiansen, Theresa Moiba, Emma Sofie Ritman, Synne Hoff Sjøbakk, Erling Waldrop
Ikke avbildet: Max Weber

Styreleder: Maria Vagle Myhre
Nestleder: Sigurd Solheim
Økonomiansvarlig: Sigurd Storvik Kristiansen
PR-ansvarlig: Synne Hoff Sjøbakk
Idrettsansvarlig: Emma Sofie Elvevold Ritman
Fag- og arrangementansvarlig: Ingrid Syslak Mjelde
Arrangementansvarlig: Theresa Moiba
Faddersjef: Anna Farberg Simonsen
Styremedlem: Erling Waldrop
Styremedlem: Martin Syslak Mjelde